ศาลจังหวัดพะเยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ผบ.1171/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1179/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1180/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1181/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1182/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1185/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1186/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1187/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1188/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
พ.390/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 16.30 น.
พ.422/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.426/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.