ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ประกาศศาลจังหวัดพะเยาเรื่องสอบจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560


ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบจ้างเหมาทำความสะกาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 


เอกสารแนบ