ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)


เอกสารแนบ