ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาเยี่ยมข้าราชการศาลจังหวัดพะเยา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาเยี่ยมข้าราชการศาลจังหวัดพะเยา


เอกสารแนบ