ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลจังหวัดพะเยา สวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลจังหวัดพะเยา สวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 10.30 นาฬิกา นายครรชิต ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลจังหวัดพะเยา มอบกระเช้าของขวัญและขอพรจาก นายวิทยา จันทร์ชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ 2560 และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดพะเยา มอบกระเช้าของขวัญและขอพรจาก นายสิงธร ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ 2560 


เอกสารแนบ