ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่ิอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เอกสารแนบ