ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 449 560 ,05 449 561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ประกาศศาลจังหวัดพะเยาเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯปีงบประมาณพ.ศ.2561ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ศาลจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ