ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 444 9560 ,05 444 9561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดพะเยา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมฯ 12 หน่วย จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ