ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 444 9560 ,05 444 9561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด


เอกสารแนบ