ศาลจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพะเยา :: Phayao Provincial Court. หมายเลขโทรศัพท์ 05 443 1011, 05 443 2090 ,05 444 9560 ,05 444 9561 โทรสาร 05 443 1011 ต่อ 125

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำความผิด

ศาลจังหวัดพะเยาร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำความผิด


เอกสารแนบ